VÍTAM VÁS na svojej webovej stránke, ktorej hlavnou témou je MATEMATIKA
v jej pestrých, pútavých, ale aj užitočných podobách. Verím, milí návštevníci, že vás zaujme. Nuž teda - vyberte si (kliknutím
na ilustračný obrázok):
MATEMATICKÝ KOKTAIL obsahuje mnou vytvorené, dosiaľ nepublikované články(plus ďalšie "ingrediencie");
INŠPIRÁCIE PRE VÝUKU ponúknu zopár motivačných poznámok a príkladov, ukážky didaktických testov, užitočné linky a pod.;
NÁSTENKOVÝ MIX pozostáva
z autentických príspevkov, uverejňovaných
na našej školskej (GPH v Michalovciach)matematickej nástenke;
ARCHÍV umožní nahliadnuť do mojich starších článkov uverejnených
v matematických časopisoch.
Pekné čítanie!
Kniha návštev
© 2002 Mária Dományová